Защото е важно да говорим

 

Фондация “Кожа – платформа за психично здраве” предлага полезна информация за психичното здраве, връзка с квалифицирани специалисти, както и консултиране в сферата на психичноздравните политики.

Ние се борим със стигмата върху психичното здраве чрез медийни кампании, обучения, регионални, национални и международни събития и обмен на контакти.

“КОЖА” е член на Психично Здраве Европа.

За нас е важно

  • да се борим с ниската здравна култура относно проблемите на психичното здраве
  • да повишим информираността за нуждата от ранна интервенция; 
  • да подобрим достъпа до квалифицирана помощ;
  • да работим за междуинституционален диалог на национално и европейско ниво;
  • да покажем, че чрез споделянето можеш да получиш разбиране и подкрепа.

Полезна информация

Тук можете да намерите полезна информация за най-разпространените психични разстройства, предоставена от Кралския колеж на психиатрите, а също и наши авторски материали на тема психично здраве.

Намери терапевт

Тук ще намерите квалифицирани специалисти, членуващи в различни професионални организации, които стриктно спазват високите етични стандарти на професията. Използвайте филтрите, за да откриете точния терапевт по локация, проблем, терапевтична школа, възрастова група и още.

Нашите книги

Част от дейността на фондация “Кожа” е посветена на съставянето и популяризирането на издания, касаещи важни теми и проблеми за малки и големи – въпросите за живота и смъртта, вътрешните ни гласове, темата за развода и др.

Нашият блог

В секцията ще намерите информация за наши интересни инициативи, авторски материали и текстове на различни специалисти, свързани с темата за психичното здраве.

Нашите лични разговори

В тази секция ще намерите разговори с популярни лица на непопулярни теми. Тук различни хора отговарят на едни и същи въпроси, защото няма само един верен отговор. Когато става въпрос за психичното здраве, всеки отговор е верен.