01 / Грижа за психичното здраве
Желанието да научавате нови понятия и концепции и да разширявате познанията, допринася положително за цялостното ви благополучие. Грижата за психичното здраве е свързана с намирането на баланс между стимулирането на ума и неговата почивка и това може да помогне да бъдете по-креативни, иновативни и да стимулира непрекъснатото учене.

Примери за грижа за психичното здраве:

02 / Грижа за физическото здраве
Физическото измерение на грижата за себе си обхваща физическата безопасност, здравето, правилното хранене, движението, докосването и сексуалните нужди. Когато се грижите за физическото си благополучие, можете значително да увеличите енергийните си запаси и да повишите самочувствието си.

Примери за грижа за физическото здраве:

03 / Грижа за духовното добруване
Духовното измерение на грижата за себе си включва лична практика, която ви позволява да следвате ценностите и вярванията, които ви дават посока. Отделянето на време за това измерение може да ви помогне да намерите повече смисъл в живота, да развиете чувство за принадлежност и да намерите връзка с нещо по-голямо от вас самите. Дори и да не сте религиозни можете да потърсите връзка с духовната си същност.

Примери за духовна грижа:

04 / Грижа за социалното добруване
Социалната връзка е друго важно измерение на грижата за себе си. Социалните контакти създават усещане за принадлежност и приемане, от което ние хората се нуждаем. Това ни позволява да създаваме и споделяме обща връзка с другите.

Примери за социална самоподдръжка:

05 / Грижа за емоционалния покой
Грижата за емоционалното ни здраве ни помага да разберем себе си повече, да се справим с предизвикателствата и да развием и подхраним здрави отношения. Когато се откликваме на емоционалните су нужди, ние развиваме по-голямо чувство за състрадание, доброта и любов към себе си и другите.

Примери за емоционална грижа:

Започнете дневник, в който описвате нещата, за които сте благодарни