Не без малка доза гордост приветстваме Мария Ганева в екипа на “Кожа – платформа за психично здраве”. В следващите 6 месеца Мария ще се занимвава със съдържанието на сайта и социалните медии, както и с комуникацията с нашите приятели и партньори. Можете да се свържете с Мария на maria@koja-bg.org

Мария е студент по психология в Università degli Studenti di Padova в Падова, Италия. В ученическите си години в Първа английска езикова гимназия (София) активно се занимава с разнообразни дейности в качеството си на член към БЧК,  президент на PTPI The Doves Chapter, участник към клуба по дебатиране и доброволец към “Подарете Книга/ Подарете Време”. В професионален план се вълнува от изучаване на причините, водещи до психични заболявания и затруднения, как човек да се справи с и да научи за съответните разстройства и как може да бъде усъвършенствана системата за получаване на подходяща за ситуацията помощ. Вълнуват я теми за политика и осигуряване на достъпа до достоверна информация за ментални заболявания. В личен план се интересува от музика, в следствие на участието й като кларинетист в “Духов оркестър към Първа АЕГ и читалище “Петър Берон”” и отделно бидейки пианист.