Португалското председателство на Съвета на ЕС: възможност за приоритизиране на психичното здраве

На 1 януари 2021 г. Португалия пое председателството на Съвета на Европейския съюз (СЕС). Председателството се сменя на ротационен принцип на всеки шест месеца сред държавите-членки на ЕС. То отговаря за изпълнението на работата на Съвета по законодателството и политическите инициативи на ЕС.

Мотото на португалското председателство е „Време за действие: справедливо, екологично и цифрово възстановяване“ и фокусира приоритетите си в три области:

  • Възстановяване чрез климатичен и цифров преход;
  • Европейският стълб на социалните права; 
  • Автономията на ЕС в света.

Тъй като пандемията COVID-19 продължава да бъде значително предизвикателство за държавите-членки на ЕС и самия ЕС, португалското председателство има за цел да приложи Многогодишната финансова рамка и фонда “Следващото поколение ЕС”, за да насърчи възстановяването, както и да одобри и изпълни плановете за Национално възстановяване и Устойчивост. След ангажимента на Европейската комисия за изграждане на Европейски здравен съюз, португалското председателство ще разработи европейската рамка за действие в областта на здравеопазването, за да създаде този съюз и да засили сътрудничеството между държавите-членки на ЕС.

Друг фокус на това председателство ще бъде прилагането на Европейския стълб на социалните права. Както е посочено в неговата програма: „Само по-силна, справедлива и по-приобщаваща социална Европа ще отговори на социалните последици от пандемията, осигурявайки баланс между поколенията, бъдещето на младите европейци и благосъстоянието на всички.“ Поради тази причина португалското председателство се ангажира с амбициозната цел за укрепване на социалния модел на ЕС и обяви социалната среща на върха в Порто за май 2021 г.

Като част от работата за подобряване правата на хората с увреждания и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, португалското председателство се ангажира и с организирането на среща на високо равнище относно включването на хората с увреждания. Тя ще се проведе в Лисабон през април. Това събитие ще предостави и възможност за обсъждане на новата Европейска стратегия за хората с увреждания 2021-2030.

Предвид силния фокус върху здравето, социалното приобщаване и правата на хората с увреждания, португалското председателство разполага с обещаващи предпоставки за центриране на възстановяването от пандемията и напредъкa върху благосъстоянието и правата на всеки човек. Освен това тези приоритети биха могли да предоставят възможност за по-добро интегриране на психичното здраве и правата на хората с увреждания в политиките на ЕС и националните политики.

В духa на сътрудничество Психично здраве Европа  (ПЗЕ),  заедно с фондация  “Кожа – платформа за психично здраве”, като техен пълноправен член,  биха искали да подновят ангажимента си за сътрудничество с председателството на Съвета на ЕС и португалското правителство. Въпреки че силно оценява фокуса и приоритетите, установени от португалското председателство, MHE също така вярва, че десетилетният му опит в европейското пространство ще бъде от полза за успешното завършване на програмата на председателството и осигуряване на адекватна интеграция на цялостен подход за психично здраве.

Оригинален текст ТУК

Психично здраве Европа* стартира новата лидерска програма за младежи от Европа на възраст 18-25 години. Програмата предлага възможност да се гарантира, че гласовете на младите хора са в основата на движението за психично здраве. Ние от фондация Кожа - платформа за психично здраве се надяваме, че България ще има свой представител!
1
Конференцията, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) и свързаните с него растройтва, която се проведе в края на 2023 г., представи петима лектори с различен с различна експертиза. В този материал ще намерите както кратки описания на техните презентациите, така и видеозаписите от конференцията. Ще намерите и личните истории на хора, живеещи с ОКР, с което се надяваме, че ще видите това разстойство през неговия ежедневен човешки облик.
ОКР конференция
Георги Ненов. На 37 години1 от София . Неженен, но щастливо обвързан и баща на едно малко Кате. Създател и водещ на подкаста “Свръхчовекът с Георги Ненов”, който от почти 8 години всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Отдаден на спорта - в конкретния момент на бразилското джу джицу. Забавлява се като кара неща - автомобил, мотоциклет и/или ски. Обича да чете и слуша книги и подкасти и да се среща с хора за пример. Напоследък посещава училища извън София, за да се срещне с гимназисти и да им разкаже за уроците, които той е получил от над 400 госта и да им помогне да повярват, че имат свой собствен свръхчовешки път - в образованието, в кариерата, в живота.
Gerogi Nenov Ubermensch
Оля Антонова, позната като Оля Малинова, е известна с много неща, но две се открояват - комедия и вино. Семейният бизнес на Оля е първият и най-голям производител на плодови вина в България - "Трастена". Заедно с Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова основават компанията за стендъп "Три жени на микрофона". Сред популяните спектакли на компанията са "Добрата, Лошата и Красимира" и моноспектакълът "Министър на щастието".
Olq 2
Имаме удоволствието да Ви поканим на еднодневна конференция, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР). Събитието е както за хора с преживелищен опит и техните близки, така и за професионалисти, които биха желали да обогатят познанията си.  Фокусът на конференцията е върху напредъка в разбирането и менажирането на това сложно и хетерогенно психично състояние, а лектори, с които ще Ви срещнем, са специалисти с богат, дългогодишен международен опит. 
Обеивно компуливно разтрото (Facebook Cover) (1) tran
Регистрирана разпознаваемост, декларативна толерантност и обществена значимост на проблемите на психичното здраве, но и повече консервативност. Това отчита нова втора вълна на експериментално изследване на „Кожа“,
Как миcлим за пcихичното зраве