Какво се случва с обещанията на МЗ за психиатричната грижа – II

Какво се случва с обещанията на МЗ за психиатричната грижа – I

От октомври 2020г. екипът на “Кожа” се опитва да разбере какво се случва с обещанието на Министерство на Здравеопазването от началото на 2019г. да направи ремонт на заведенията за психичноздравна грижа в размер на 10 милиона лева и да приоритизира обучението на специалисти. След няколко дела по Закона за достъп до обществената информация, получихме отговор на някои от въпросите.

От тези отговор става ясно, че пари за ремонт на психиатричните заведения, в контекста на обещаните в началото на 2019г. десет  милиона лева, не са отпускани. От Министерството казват,  че през 2019г. са направени ремонти за малко над три милиона лева, но тези средства са отпуснати преди обещанието на правителството:

“(…) още в самото начало на годината сме отделили 3 милиона за подобряване битовите условия, в които се лекуват тези хора, а имаме и втори етап, който ще бъде може би втората половина на годината, правителството е обещало 10 милиона лева за генерално решаване на проблема.

15 април 2019, Кирил Ананиев в интервю за „Лице в лице“, БТВ пред БиТиВи. Интервюто е транскрибирано на сайта на Министерството).

Сред дадените обещания в началото на 2019г. беше и приоритизирането на обучение на нови кадри, защото в този сектор има дълбока кадрова криза. От отговора на Министерството става ясно, че това приоритизиране не се е състояло, защото “(…)изборът на специалност на даден лекар зависи от проявения личен интерес към конкретна специалност и от възможността за професионална реализация след завършване на обучението (очаквани доходи, престиж на специалността, възможности за професионално развитие и пр.)”.

Припомняме ви, че тези обещания идва на фона на  серия от злощастни инциденти, поредица от негативни международни доклади, ужасяващи снимки, преоставени от психиатъра Владимир Сотиров  и след доклад, изготвен от МЗ, според който повече от половината от психиатричните заведения са в “критично състояние”, а липсата на психиатри, и изобщо на квалифициран персонал, е повсеместна.

Вече преваляме първата четвърт на 2021г. и за тези обещания няма дори спомен в МЗ. Междувременно обаче пожар изпепели психодиспансера до Сточна гара в София, който се помещаваше в бараки, а при  друг пожар в психиатрията в Пловдив изгоряха живи трима пациента, заключени в стаите си. (Пожарите в психиатриите не са рядкост – само преди седмици изгоря едната мека стая за чието съществуване знаем – тази в Александровска болница.) 

Към това, през изминалата година България получи още няколко негативни доклада за състоянието на психиатричната грижа, единият от които от “Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание”, според който у нас липсва квалифициран персонал за психично-здравна грижа, а на места в болниците пациентите са връзвани с вериги, бити, заключвани, унижавани. 

Отговорът на този доклад от Министерство на Здравеопазването и Министерство на Труда и Социалната Политика също дойде вчера, 15 март 2021г. – 4 месеца по-късно. 

Отговори на МЗ  на въпросите по ЗДОИ 

По въпрос 1: Отпуснати ли са 10 милиона лева за реновиране на материалната база на психиатричните заведения, публично обещани от министъра на здравеопазването в лицето на Кирил Ананиев през февруари 2019 г. и широко цитиран от медиите?
През 2019 г. са отпуснати средства в размер на 3 043 887 лв., от които за 12-те Държавни психиатрични болници /ДПБ/ – 1 806 077 лв., а на Психиатричните отделения към 16 – държавни лечебни заведения за болнична помощ, в това число и „Центъра за психично здраве – София“ ЕООД – 1 237 810 лв.

По въпрос 2: Ако са били отпуснати, по какъв конкретно начин са били усвоени?
Отпуснатите средства са изразходвани по предназначение и целесъобразност, съгласно заявените нужди от ДПБ и Психиатричните отделения към 16 – държавни лечебни заведения за болнична помощ.

По ВЪПРОС 3: На каква стойност са заложените суми в бюджетите на Министерство на здравеопазването за 2020 и 2021 г. за реновиране на материалната база на психиатричните заведения?
През 2020 г. на ДПБ са предоставени средства общо в размер на 162 466 лв., предназначени за реновиране на материално – техническата база.
За 2021 г. инвестиционната програма на M3  все още е в процес на изготвяне и към настоящият момент не може да бъде предоставена информация за размера на средствата, които ще бъдат предназначени за ДПБ.

По въпрос 4: Каква информация дава тази таблица “ДПБ – основен ремонт, апаратура и обзавеждане”?
Предоставената таблица „ДПБ – Основен ремонт, апаратура и обзавеждане“, колона 1 показва, постъпилите искания по обекти за необходимостта на ДПБ от основен ремонт на сграден фонд и придобиване на дълготрайни материални активи. Колона „Решение за финансиране“ е стойността по обекти, която е предвидена за предоставяне по бюджета на M3 за 2019 г.

По въпрос 5: Датата, към която тази информация е била актуална?
Таблицата е пояснение към доклада, цитиран в писмо с per. № 03-08-70/01.02.2019 г. и е актуална към 01.02.2019 г.

По въпрос 6: Какво по тази таблица е било изпълнено?
Изпълненото по нея Ви е предоставено  в писмо с изх. № 93-00-143/09.10.2020 г.

По въпрос 7: Какви конкретни действия са предприети за приоритизирането подготовката на нови кадри?
Министърът на здравеопазването ежегодно определя със заповед броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за следващата календарна година. Съответно ежегодно се определят места, финансирани от държавата и по специалностите Психиатрия и Детска психиатрия. За 2019г. са утвърдени 10 места, финансирани от държавата по Психиатрия и 4 по Детска психиатрия; от тях заети са 2 места по Психиатрия. За 2020г. са утвърдени 8 места, финансирани от държавата по Психиатрия и 6 по Детска психиатрия; от тях заети са 2 места по Детска психиатрия. За 2021г. са утвърдени 1 място, финансирано от държавата по Психиатрия и 4 по Детска психиатрия. Процесът по заемането на местата, финансирани от държавата се анализира периодично и при достатъчен интерес от страна на кандидатите за специализация Министерството на здравеопазването има готовност за определяне на допълнителни места, финансирани от държавата за 2021г., включително по специалностите Психиатрия и Детска психиатрия.
Към настоящия момент се обучават 64 специализанта по специалност Психиатрия и 5 специализанта по Детска психиатрия.
Важно е да се има предвид, че изборът на специалност на даден лекар зависи от проявения личен интерес към конкретна специалност и от възможността за професионална реализация след завършване на обучението (очаквани доходи, престиж на специалността, възможности за професионално развитие и др.).

Оригинални документи и линкове

Оригиналния документ, получен като отговор по  Заявление за достъп до обществената информация, можете да видите ТУК

Оригиналното Заявление за достъп до обществената информация от 22 февруари 2021г., можете да видите ТУК

Обещаните пари за ремонти:

Министерство на Здравеопазването, 15/04/2019: Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, в интервю за „Лице в лице“, БТВ

Свободна Европа, 06/02/2019: Невидимите хора. Как държавата изостави психиатриите, а сега се сети за тях. 

Медияпул, 06/02/2019: Половината психиатрии са в критично състояние. Правителстовото ще ги ремонтира с 10 милиона лева  

БНР, 22/02/2019: Половината психиатрии в България са в критично състояние.Правителството предвижда 10 млн. лева за ремонти 

Канал 3, 06/02/2019: Ананиев: Над половината от психиатричните клиники са в критично състояние (ВИДЕО). Нужни са 10 милиона лева за ремонти, обяви здравният министър

 Вестник “24 часа”, 06/02/2019: Отпускат поне 10 милиона лева за ремонт на психиатриите

Вестник “Стадарт”, 14/02/2019 Ремонтираме плочките, а  трябва да мислим за душите. Държавата отпусна 10 милиона лева за ремонт на психиатриите.

Снимките от софийския психодиспанер:  

Днес БГ, 25/01/2019: Център за психично здраве… В който човек може да загуби своето здраве!

DW, 14/02/2019: Зад стените на българските психодиспансери

Факти БГ, 25/01/2019: Областният психодиспансер – по-зле от затвор в Третия свят (СНИМКИ)

Доклади:

Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, 02/12/2020: Council of Europe anti-torture Committee urges Bulgaria to stop physical ill-treatment of psychiatric patients and social care residents and to immediately cease the shameful practice of using chains as a means of restraint

Министерство за социалните политики и Министерство на Здравеопазването, 15/03/2021: Отговор на българските власти на доклада до българското правителство за посещението в българия, проведено от европейския комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание /КПИ/ от 10 до 21 август 2020 г

Министерство на Здравеопазването, 01/02/2019г.: Доклад за финансирането и състоянието на материално-техническата база на лечебните заведения, осъществяващи дейности по осигуряването нна психиатричната помощ

Европейската психиатрична асоциация, 01/2019, European Psychiatric Association (EPA) Report on Bulgarian Mental Health Care and Reform Process 2018 

Автор: Ирина Атанасова 
Снимка: Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Конференцията, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) и свързаните с него растройтва, която се проведе в края на 2023 г., представи петима лектори с различен с различна експертиза. В този материал ще намерите както кратки описания на техните презентациите, така и видеозаписите от конференцията. Ще намерите и личните истории на хора, живеещи с ОКР, с което се надяваме, че ще видите това разстойство през неговия ежедневен човешки облик.
ОКР конференция
Георги Ненов. На 37 години1 от София . Неженен, но щастливо обвързан и баща на едно малко Кате. Създател и водещ на подкаста “Свръхчовекът с Георги Ненов”, който от почти 8 години всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Отдаден на спорта - в конкретния момент на бразилското джу джицу. Забавлява се като кара неща - автомобил, мотоциклет и/или ски. Обича да чете и слуша книги и подкасти и да се среща с хора за пример. Напоследък посещава училища извън София, за да се срещне с гимназисти и да им разкаже за уроците, които той е получил от над 400 госта и да им помогне да повярват, че имат свой собствен свръхчовешки път - в образованието, в кариерата, в живота.
Gerogi Nenov Ubermensch
Оля Антонова, позната като Оля Малинова, е известна с много неща, но две се открояват - комедия и вино. Семейният бизнес на Оля е първият и най-голям производител на плодови вина в България - "Трастена". Заедно с Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова основават компанията за стендъп "Три жени на микрофона". Сред популяните спектакли на компанията са "Добрата, Лошата и Красимира" и моноспектакълът "Министър на щастието".
Olq 2
Имаме удоволствието да Ви поканим на еднодневна конференция, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР). Събитието е както за хора с преживелищен опит и техните близки, така и за професионалисти, които биха желали да обогатят познанията си.  Фокусът на конференцията е върху напредъка в разбирането и менажирането на това сложно и хетерогенно психично състояние, а лектори, с които ще Ви срещнем, са специалисти с богат, дългогодишен международен опит. 
Обеивно компуливно разтрото (Facebook Cover) (1) tran
Регистрирана разпознаваемост, декларативна толерантност и обществена значимост на проблемите на психичното здраве, но и повече консервативност. Това отчита нова втора вълна на експериментално изследване на „Кожа“,
Как миcлим за пcихичното зраве
"Човек на годината" 2022 беше присъдена на добролците, активистите и организациите, подкрепили засегнатите от войната в Украйна. "Кожа" получи това признание за психичноздравната помощ, която предостави онлайн още в първите часове на бомбардировките, а по-късно и на терен в София.
317513814-883058982689688-4299891078554369143-n