Съюз на равенството – Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030

Оригинален текст: Йонас Бул, Психично Здраве Европа 

След обширен процес на подготовка, включващ няколко кръга дискусии със заинтересованите страни от гражданското общество, Европейската комисия стартира Стратегията за правата на хората с увреждания, озаглавена „Съюз на равенството – Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030“ на 3 март 2021 г. След ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD), стратегията формулира централни политически ангажименти, цели и инициативи на ЕС до 2030 г.

След обширен процес на подготовка, включващ няколко кръга дискусии със заинтересованите страни от гражданското общество, Европейската комисия стартира Стратегията за правата на хората с увреждания, озаглавена „Съюз на равенството – Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030“ на 3 март 2021 г. След ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, стратегията формулира централни политически ангажименти, цели и инициативи на ЕС до 2030 г.

Въз основа на трите стълба на (1) права на равна основа с другите, (2) независим живот и автономия и (3) свобода от дискриминация и равенство на възможностите, тази стратегия носи няколко обещаващи инициативи за много хора с увреждания, включително психосоциални увреждания, в Европейския съюз. Заедно с една от водещите инициативи – AccessibleEU, целяща да повиши съгласуваността в политиките за достъпност, стратегията въвежда европейска карта за хора с уврежания, която ще позволи признаването на статут на човек с увреждание в целия Европейски съюз. Друга важна цел е да се наблюдават механизмите за финансиране от ЕС и да се насърчават държавите-членки на ЕС да „прилагат добри практики за деинституционализация в областта на психичното здраве и по отношение на всички хора с увреждания“. И накрая, стратегията за правата на хората с увреждания ще работи за пълното участие на всички в местните и европейски избори.

Прилагането на стратегията ще се ръководи от създаването на платформа за хората с увреждания, обединяваща ЕС, държавите-членки, национални фокусни точки и гражданското общество. Положителен елемент е насърчаването от страна на Комисията към всички институции и органи на ЕС да назначават координатори за хората с увреждания. Разпространението трябва да бъде придружено от рамка за мониторинг, която ще бъде разработена и публикувана през 2021 г., нови показатели за увреждане до 2023 г., междинен доклад до 2024 г. и стратегия за събиране на данни.

Психично Здраве Европа и нейните членове са особено щастливи да видят специалното внимание отделено на правата на хората с психосоциални увреждания и хората с психични проблеми. Това внимание следва препоръките от оценката на Стратегията 2010-2020, като се посочва, че преди това някои хора с увреждания са били недостатъчно представени, като например хора с психосоциални увреждания. Стратегията изрично признава съществуването на правни бариери за хората с интелектуални затруднения, психосоциални увреждания или психични проблеми, „тъй като те често са ограничени или лишени от правоспособността си“. ПХЗ приветства усилията на Комисията да предостави насоки на държавите-членки относно достъпа до правосъдие за хората с увреждания в ЕС и да разработи мерки за подкрепа на държавите-членки за засилване на участието на хора с увреждания в качеството им на професионалисти в правосъдната система и да събере добри практики за подкрепено вземане на решения. Освен това Стратегията насърчава държавите-членки да подкрепят самостоятелната заетост и предприемачеството, включително за лица с интелектуални и психосоциални увреждания.

Не на последно място, Комисията се ангажира да подкрепи всички заинтересовани страни в справяне с негативните последици от пандемията COVID-19 върху психичното здраве на европейските граждани. „За всички хора, включително за хората с психосоциални увреждания, тази пандемия беше предизвикателен период, като в същото време ни напомня, че всички ние имаме психично здраве. Заедно с други инициативи като програмата EU4Health, стратегията използва тази възможност за повишаване на осведомеността относно важността на психичното здраве за всички граждани на ЕС “, казва Люска Сана, изпълняваща длъжността директор на Психично Здраве Европа.

ПЗЕ призовава всички държави-членки на ЕС да подкрепят прилагането на тази стратегия като инструмент на политиката за защита и насърчаване на правата на хората с увреждания, придвижвайки се към осъществяването на UNCRPD.

Не без малка доза гордост приветстваме Мария Ганева в екипа на “Кожа – платформа за психично здраве”. В следващите 6 месеца Мария ще се занимвава със съдържанието на сайта и социалните медии, както и с комуникацията с нашите приятели и партньори. Можете да се свържете с Мария на maria@koja-bg.org
Мария Ганева - АЯ
Психично здраве Европа* стартира новата лидерска програма за младежи от Европа на възраст 18-25 години. Програмата предлага възможност да се гарантира, че гласовете на младите хора са в основата на движението за психично здраве. Ние от фондация Кожа - платформа за психично здраве се надяваме, че България ще има свой представител!
1
Конференцията, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) и свързаните с него растройтва, която се проведе в края на 2023 г., представи петима лектори с различен с различна експертиза. В този материал ще намерите както кратки описания на техните презентациите, така и видеозаписите от конференцията. Ще намерите и личните истории на хора, живеещи с ОКР, с което се надяваме, че ще видите това разстойство през неговия ежедневен човешки облик.
ОКР конференция
Георги Ненов. На 37 години1 от София . Неженен, но щастливо обвързан и баща на едно малко Кате. Създател и водещ на подкаста “Свръхчовекът с Георги Ненов”, който от почти 8 години всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Отдаден на спорта - в конкретния момент на бразилското джу джицу. Забавлява се като кара неща - автомобил, мотоциклет и/или ски. Обича да чете и слуша книги и подкасти и да се среща с хора за пример. Напоследък посещава училища извън София, за да се срещне с гимназисти и да им разкаже за уроците, които той е получил от над 400 госта и да им помогне да повярват, че имат свой собствен свръхчовешки път - в образованието, в кариерата, в живота.
Gerogi Nenov Ubermensch
Оля Антонова, позната като Оля Малинова, е известна с много неща, но две се открояват - комедия и вино. Семейният бизнес на Оля е първият и най-голям производител на плодови вина в България - "Трастена". Заедно с Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова основават компанията за стендъп "Три жени на микрофона". Сред популяните спектакли на компанията са "Добрата, Лошата и Красимира" и моноспектакълът "Министър на щастието".
Olq 2
Имаме удоволствието да Ви поканим на еднодневна конференция, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР). Събитието е както за хора с преживелищен опит и техните близки, така и за професионалисти, които биха желали да обогатят познанията си.  Фокусът на конференцията е върху напредъка в разбирането и менажирането на това сложно и хетерогенно психично състояние, а лектори, с които ще Ви срещнем, са специалисти с богат, дългогодишен международен опит. 
Обеивно компуливно разтрото (Facebook Cover) (1) tran