Грижа за себе си

Физическа - редакция

Грижата за себе си във физически план включеа поддържането на добър тонус на тялото и балансирана почивка и сън. Тук влизат още и развиване на способността за справяне със стрес, регулярните дентални и медицински прегледи и сексуалното здраве.

Интелектуална

Интелектуалната грижа за себе си включва личното Ви израстване и непрекьснатото преследване на нови знания и умения, практикуването нa mindfulness (фокусирано внимание и осъзнаване на всичко, което възниква в настоящия момент: мисли образи, звуци, усещания, емоции, преживявания и т.н) и положителен светоглед.

Социална

Социалната грижа за себе си включва поддържането на мрежа от приятели и познати, които да ви подкрепят, окуражават и напьтстват, когато имаме тази нужда. Социалните врьзки помагат за развиване на усещане за принадлежност и приемане.

Духовна

Духовната грижа за себе си включва система от вярвания и ценности, които Ви напьтстват в живота. Това са практики, които подхранват душата, тырсят разбиране и изследват духовния Ви живот.

Емоционална

Емоционалната грижа за себе си включва това да сте наясно с емоциите и чувствата, които изпитвате, положителното справяне с емоционалния стрес и развиването на състрадание, съчувствие, благодарност и любов към себе си и околните.

Нашият блог

В тази секция ще ви представим теми идеи и разговори с наши и чуждестранни специалисти