Нервна почва

Защото...

Понякога изпитваме неприятни усещания, за които казват, че са на нервна почва. Това е почвата, в която лекари, близки и познати крият глава, когато не могат или не искат да ни обяснят, че имаме нужда от психологическа помощ. На „нервна почва“ кръвното се вдига рязко. Или пада. На „нервна почва“ сърцето прескача, стяга или препуска неудържимо. На „нервна почва“ дланите се изпотяват, крайниците изтръпват, мирогледът се свива, светът се завърта… Настъпват паника и ужас, мисли за инфаркт или инсулт, за загуба на разсъдък и края на света.Нервната почва всъщност е начинът тялото да ни каже, че сме злоупотреили с възможностите му. „Нервната почва“ всъщност е начинът тялото да ни каже, че сме злоупотребили с възможнотите му.” 

Какво ...?

Понякога изпитваме неприятни усещания, за които казват, че са на нервна почва. Това е почвата, в която лекари, близки и познати крият глава, когато не могат или не искат да ни обяснят, че имаме нужда от психологическа помощ. На „нервна почва“ кръвното се вдига рязко. Или пада. На „нервна почва“ сърцето прескача, стяга или препуска неудържимо. На „нервна почва“ дланите се изпотяват, крайниците изтръпват, мирогледът се свива, светът се завърта… Настъпват паника и ужас, мисли за инфаркт или инсулт, за загуба на разсъдък и края на света.Нервната почва всъщност е начинът тялото да ни каже, че сме злоупотреили с възможностите му. „Нервната почва“ всъщност е начинът тялото да ни каже, че сме злоупотребили с възможнотите му.” 

Нашият блог

В тази секция ще ви представим теми идеи и разговори с наши и чуждестранни специалисти