Делян Савов

Делян е клиничен социален работник. Предлага консултиране при обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и свързани разстройства, трикотиломания, дерматиломания, тревожни разстройства и зависимости. Професионалният си опит получава в България и в САЩ. Член е на Международната фондация за ОКР (IOCDF).

Образование

  • Магистър по клинична социална работа, MSW, Rhode Island College;
  • Бакалавър “Социални дейности”, Софийски Университет.

Допълнителни обучения:

  • Cognitive Behavioral Therapy (Psychwire);
  • Acceptance and Commitment Therapy (Psychwire, Contextual Consulting);
  • Продължаващо обучение към IOCDF, Sheppard Pratt Hospital, McLean Hospital;
  • Мотивационно интервюиране (Български институт по зависимости);
  • Сертификационна програма за консултиране на хора със зависимости (Middlesex Community College, USA);
  • Фокусирана към решения краткосрочна терапия (ПИК Център – София);
  • Практикуване на позитивна психотерапия (Harvard Medical School, Department of Continuing Education);
  • Позитивна психология (University of North Caroline at Chapel Hill);

• Будистка психология, психотерапия и психоанализа (Karmê Chöling Center).

Езици

Български език, Английски език