Детелина Стаменова

Детелина Стаменова е психотерапевт, психолог и социолог, автор и редактор на статии и книги. Професионалните й интереси са в областта на поведенческите зависимости, хранителните разстройства и програмите за ментално здраве в организационна среда. Автор и редактор е на книги и статии по темата, както и дневника за лична терапия „РАЗниМисли“ (Сиела, 2021). Поддържа блог за сложния свят на хората и техните взаимоотношения в личния си сайт – www.detelinastamenova.com

Образование

  • Български институт по Неорайхианска аналитична психотерапия (БИНАП)
  • Магистър по социология и юридическа психология,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езици

Български език, Английски език