Ина Тонева

Здравейте, името ми е Ина Тонева. Винаги съм вярвала, че професията би ми дала призвание. Търсейки призванието си учих различни неща. Преминах през различни направления и образования, Авиационна техника и технологии, Финанси, Учителска квалификация и изгубена по пътя си, срещнах Психотерапията, първо като клиент, а впоследствие като призвание. Последните 6 години от живота ми открих себе си и преживях себе си. Записах се и завърших обучение за психотерапевт в Български институт по гещалт терапия, завърших магистратура Обща психология на английски език в Софийски университет, започнах собствена практика и се научих да искам и мечтая. Бих се радвала да бъда подкрепа, защото вярвам силно в нея, за човешки същества, срещащи затруднения по пътя си, дори леко изгубени. Темите, с които работя са трудности в професията майчинство, тревожност, себеразвитие, травматични преживявания, бърнаут. Срещите провеждам на живо и онлайн.

Образование

  • Бакалавър Авиационна техника и технологии, Технически университет София,
  • Mагистър Финанси, УНСС
  • Магистър Обща психология на английски език, Софийски университет
  • Български институт по гещалт терапия

Езици

Български език, Английски език