Мая Михайлова

Мая Михайлова е клиничен и консултативен психолог, с 19 години клиничен професионален опит и практика с клиенти с различна психологична проблематика. Член е на ЕАТА (Европейска асоциация по транзакционен анализ) и на БАТА (Българска асоциация по транзакционен анализ). Сертфициран обучител по кратки интервенции, свързани с употребата на вещества. Завършила е пълния курс на обучение по транзакционен анализ и практикува под супервизия с белгийски супервизор и обучител. Работила е близо 15 години в областта на зависимостите – различни програми за лечение и рехабилитация. В последните 7 години активно е работила с хора с травма от домашно и сексуално насилие. Има частна практика от 2014 година и в последните 5 години работи с хора от ЛГБТИК- спектъра, предимно хора с хомосексуална и бисексуална ориентация, както и хора, самоопределящи се като трансджендър или небинарни. Проблематиката е свързана с клинични проблеми, процесът на себеразкриване и проблеми в интимността на двойката.

Образование

Магистър по психология, обучаващ се транзакционен аналитик под супервизия.

Езици

Български език