Мила Петкова

Д-р Мила петкова е психоаналитик акредитиран член на международното общество по невро-психоанализа. Специализира в областта на зависимостите, но също така работи с клиенти с депресивни и тревожни състояния, както и с хора адаптиращи се към нова култура при местене в чужбина. През февруари 2016 г. защитава докторската си степен по психоанализа и философия на културата в университета Комплутенсе в Мадрид. Взема участие в четиригодишно обучение в Клиничната секция “Фройдистко поле” в Барселона, организирано от Световната асоциация по психоанализа. Д-р Петкова работи онлайн с индивидуални и корпоративни клиенти от цял свят на български, английски и испански език.

Образование

  • Доктор по психоанализа и философия на културата, университет Комплутенсе, Мадрид

Езици

Български език, Английски език, Испански език