Стефка Чинчева

Индивидуално консултиране и психоаналитична психотерапия за възрастни, които преживяват различни тревожности и страхове; депресивни състояния; панически атаки; емоционална нестабилност; трудности в отношенията с близките и колегите; преживявания, свързани със раздяла, загуба и др; психосоматични оплаквания; онкологични заболявания; предизвикателства в развитието си. Консултира и обучава по теми, свързани с психичното здраве; Партнира на различни неправителствени организации в сферата на образованието и училища от цялата страна в изграждането на култура и грижа за по-добрия психо-емоционален климат в училище; изграждането на приобщаваща и толерантна към различията образователна среда; подобряването на партньорството между учителите и родителите; превенция на насилието и тормоза в училище; Интереси в областта на приложната психоанализа и взаимодействието между психоанализата и изкуството.

Образование

  • Магистър по клинична психология, Нов Български Университет
  • Обучаващ се психоаналитичен психотерапевт към Дружеството за психоаналитична психотерапия

Езици

Български език