Анна Жукивская

Анна практикува в частния си кабинет от 2015 г. насам. Освен с клиентите, които посещават кабинета, работи и с българи в чужбина онлайн, както и с англоезични клиенти от цял свят. Кабинетът е pet-friendly. Член е на British Psychological Society, GMBPsS, 553894; Уникален идентификационен номер към Дружество на психолозите в Република България BG RP 2440 – 2634 (6001, 6004); Член на Българска Асоциация по фамилна терапия (БАФТ). Посещава редовна супервизия – индивидуална и групова – към Института по системна терапия.

Образование

Richmond, The American International University in London, Psychology
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ)
Фамилна системна терапия

Езици

Български език, Английски език