Покана за кандидатстване за проекти

Проектът е приключен. 

След няколко успешно реализирани проекта екипът на фондация “Кожа – платформа за психично здраве” има желания да подпомогне псичхичноздравната грижа в страната в сътрудничество с тези, които я осъществяват. Избрахме три направления, в които вярваме, че има смисъл да се инвестира и каним всички заинтересовани да се свържат с нас. Поканата ще остане отворена в продължение на два месеца, с краен срок 31 октомври 2021г. В края на този период, след внимателен подбор на кандидатурите, ще стартираме кампания за набиране на средства за тяхното осъществяване.

Меки стаи в психиатрични болници

След успешна кампания за изграждането на мека стая в ДПБ Ловеч Фондация “Кожа – платформа за психично здраве” има желанието и амбицията да подпомогне и други психиатрични болници в мисленето за пациентите и екипите им по хуманен и обгрижващ начин. Всички психиатрични заведения са поканени да заявят желание за изграждане на мека стая. Предимство имат Държавните психиатрични болници. Моля, заявете интерес с имейл на irina@koja-bg.org Ние ще се свържем с Вас за първоначален онлайн разговор. 

Меката стая представлява съвременна версия на пространство за изолация, което е обзаведено с тапицирани повърхности и е звуково изолирано. Тя цели удържане в момент на липса на контрол на пациента над своя ум, тяло и поведение. Меката стая позволява пациентите, изведени в изолация за определеното от закона време, да бъдат обгрижвани и наблюдавани, без риск да се наранят и без да бъдат задължително обездвижвани. Меката стая помага на екипа на болницата да преживее себе си през загриженост, а не през контрол над пациента.

Групова супервизия на екип от психиатрична болница с психиатър

Фондация “Кожа – платформа за психично здраве” предлага на поеме фондонабирането за и осигуряването на груповата супервизия на екип в българска психиатрична болница в рамките на една година (с възможност за продължаване) след заявка на irina@koja-bg.org  и среща с екипа на болницата.

Супервизията е професионална практика, която цели подпомагането на професионалните компетентности на супервизирания екип от страна на утвърден професионалист, който мониторира и насочва работата на екипа. Резултатът от това сътрудничество са по-успешни интервенции с пациента, постигнати след обсъждане на случаи и изграждане на клинични хипотези. Честотата на провеждане на сервизите е минимум веднъж месечно, според нуждите на екипа. Една група за супервизия може да включва между 3 и 8 души. При по-голям брой участници групата се разделя на по-малки групи.

Лична терапия/анализа в рамките на една година за специализант по психиатрия в българско учебно заведение

Фондация „Кожа – платформа за психично здраве“ иска да осигури индивидуална терапевтична/аналитична работа на специализант по психиатрия в българско учебно заведение в рамките на една година, с честота на сесиите минимум веднъж в седмицата. Желаещите могат да направят своята заявка, като изпратят CV и мотивационно писмо на irina@koja-bg.org. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Формирането на ума в терапевтична/аналитична рамка е начин за развиване на дълбинно мислене и зрели вътрешни представи за себе си и другите. Личната аналитична работа осигурява достъп до прозрения за най-ранните отношения със значими хора и ефектите им върху психичния живот на човека. Възможността да се правят връзки през времето и да се изследват свързаните с тях преживявания в поверителната среда на аналитичната ситуация подпомага дълбинното разбиране за функционирането на ума. В професионален план две важни, но не единствени, предимства на дълбинното и артикулирано разбиране за себе си и другите, са превенцията на професионалното прегаряне и разбирането за психичната болест във връзка с несъзнавани психични процеси. Вярваме, че това е инструмент, който може да разшири и обогати професионалните умения на психиатъра и искаме да насърчим използването му в медицинската практика.

При интерес, както и за повече информация, пишете на irina@koja-bg.org

Оля Антонова, позната като Оля Малинова, е известна с много неща, но две се открояват - комедия и вино. Семейният бизнес на Оля е първият и най-голям производител на плодови вина в България - "Трастена". Заедно с Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова основават компанията за стендъп "Три жени на микрофона". Сред популяните спектакли на компанията са "Добрата, Лошата и Красимира" и моноспектакълът "Министър на щастието".
Olq 2
Имаме удоволствието да Ви поканим на еднодневна конференция, посветена на Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР). Събитието е както за хора с преживелищен опит и техните близки, така и за професионалисти, които биха желали да обогатят познанията си.  Фокусът на конференцията е върху напредъка в разбирането и менажирането на това сложно и хетерогенно психично състояние, а лектори, с които ще Ви срещнем, са специалисти с богат, дългогодишен международен опит. 
Обеивно компуливно разтрото (Facebook Cover) (1) tran
Регистрирана разпознаваемост, декларативна толерантност и обществена значимост на проблемите на психичното здраве, но и повече консервативност. Това отчита нова втора вълна на експериментално изследване на „Кожа“,
Как миcлим за пcихичното зраве
"Човек на годината" 2022 беше присъдена на добролците, активистите и организациите, подкрепили засегнатите от войната в Украйна. "Кожа" получи това признание за психичноздравната помощ, която предостави онлайн още в първите часове на бомбардировките, а по-късно и на терен в София.
317513814-883058982689688-4299891078554369143-n
Заключението е, че България изостава с десетилетия от очакванията за модерно държавно осигуряване на грижи за психичното здраве, продължава да демонстрира незачитане на психичното здраве на своите граждани, а подходът към цялостния проблем на психичното здраве и институционалните социални грижи в България следва радикално да се промени.
cpt-2022
Посещението ще се проведе межди 14 и 16 ноемрви 2022. Неговата основна част  е организирана около двудневна среща ( 15 и 16 ноември) с екипа на белгийското федерално правителство, отговарящ за реформата. В допълнение към тази инициатива, на 14 ноември ще се проведе  конференция, организирана под егидата на Чешката република (в момента държаща председателство на Съвета на ЕС), както и  посещение на местни служби за оказване на психичноздравна подкрепа. 
federal-parliament-palace-nation-brussels