Защото е важно да говорим

“Кожа” е неправителствена организация, която работи в сферата на психичното здраве, и има за цел да информира, свързва и нормализира. 

“КОЖА” е член на Психично Здраве Европа.

Защо е важно?

84 000 000

е бил броят на хората  в ЕС през 2019 г. с проблем с психичното здраве или 1 на всеки 6 души.

25%

с толкова се е увеличило разпространението на тревожност и депресия в световен мащаб  през първата година от пандемията от COVID-19.

600 000 000

или 4 % от БВП на ЕС е икономическото бреме на психичните заболявания, главно поради намалена производителност, здравеопазване и социално подпомаганe.

300 000 000

е приблизително броят на хора с депресия в света.  5% от възрастните хора страдат от тази диагноза.

1 oт 2

почти един на всеки двама млади европейци на възраст 15-24 години има непорещнати психичноздравни нужди.

32%

от българите вярват, че не е нормално мъжете да плачат. 

Нашата мисия

“Кожа” има за цел да помага на хората и техните близки в ежедневната борба с емоционалните и психични травми посредством систематизирана информация, професионални съвети и достъп до квалифицирана помощ. 

Ние работим усилено и в посока развитие и подкрепа за психиатричната грижа в локален и в глобален мащаб чрез диалог и сътрдуничество със съответните институции.

Постигаме своите цели чрез

Организиране на събития

организираме информационни семинари, уъркшопи и др. събития, насочени срещу стигмата върху психичното здраве и към повишаване културата на психично-здравна грижа и профилактика.

Поддържане на база данни

изграждаме и поддържаме база данни с легитимни психолози в цялата страна; създаваме и разпространяваме материали, повишаващи запознатостта с темата за психичното здраве, включително интервюта с популярни българи, аудио и визуални материали, комикси, видеа, брошури, книжки, подкасти и др.

Предаване на актуална информация

предаваме актуална информация от европейските институции и световни организации, касаещи политиките за психично здраве.

Събиране и обработка на данни

събираме и обработваме данни, свързани с грижата за психичното здраве у нас; създаваме и разпространяваме кампании, повишаващи запознатостта с темата за психичното здраве, включително на европейско ниво; разработваме дигитални и онлайн инструменти на български език, подпомагащи грижата за психичното здраве.

Лицата зад фондацията

Управителен съвет

Ирина Атанасова

Основател и председател на УС

Ирина е основател и  председател на управителния съвет на фондация “Кожа – платформа за психично здраве”. Тя е дипломиран филолог от Сoфийския университе и магистър по психология към Университета на Източен Лондон, където защитава дисертация относно ефектите на негативното медийно съдържание върху емоционалната и когнитивна обработка. Опит в областта на психичното здраве и комуникация трупа повече от десетилетие в различни държави по света. Ирина е работила с Националната здравна система на Великобритания и с други британски организации за ментално здраве, сред които и националната Together for Mental Wellbeing. Работи като консултант към европейската организация за психично здраве Mental Health Europe. През последните 15 години пише за психично здраве в различни български медии – национални и частни, сред които и Forbes. “Кожа” е плод на личните, професионални и академични търсения и постижения на Ирина.

Консултативен съвет

Борислава Мечева

Член на консултативния съвет

Борислава е системен фамилен терапевт и супервизор, преподавател в Институт по фамилна терапия – България. Развива практиката си от 20 години в своя кабинет на ул. “Св. св. Кирил и Методий” в София. Занимава се с индивидуална и семейна терапия, насочена към подобряване на отношенията в двойката и между поколенията, и подкрепа при житейски кризи и дилеми. Разглежда индивидуалното страдание в контекста на отношенията със значимите хора. Занимава се още с подкрепа на екипи в сферата на социалните услуги и теренната работа сред уязвими групи. Понастоящем е председател на Етичната комисия на Българска асоциация по фамилна терапия (БАФТ). Между 2015-2021 г. е част от управлението на БАФТ. Организира семинари за продължаващо професионално обучение за своите колеги.

Калина Йорданова

Член на консултативния съвет

Калина е психоаналитичен психотерапевт и изследовател, доктор по Психоанализа и Антропология от University College London, Великобритания. От 2008 г. работи за Център за подпомагане на хора, преживели изтезание, София. През 2016 г. се присъединява към Лекари без граници (MSF), където е била мениджър на програмата за психично здраве в бежанския лагер в Атина. Д-р Йорданова е автор на семинари и публикации, свързани със социалистическите трудови лагери в България и предаването на травмата от войната през поколенията. Била е лектор в Лондон, Кардиф, Нотингам, Рединг, Антверпен, Регенсбург, Истанбул, Белград и Сараево. Поддържа частна практика от 2007 г.

Латентното отричане на проблемите е широко разпространен синдром.  Почти половината пълнолетни българи споделят, че ако у нас някой признае психичен проблем околните ще започнат да го отбягват. Между 10 и 25%, т.е. при около милион и половина пълнолетни българи, се наблюдава изключителна закостенялост и остра консервативност в разбирането за другия.

Нашият блог

В секцията ще намерите информация за наши интересни инициативи, авторски материали и текстове на различни специалисти, свързани с темата за психичното здраве.