Деница Велкова

Системен фамилен и брачен психотерапевт с повече от 8 години опит. Своето обучение и специализация получава в Институт по фамилна терапия-България по стандарти на Българската асоциация по фамилна терапия и Европейската асоциация по фамилна терапия. Предоставя услуги за подкрепа на деца и възрастни. Работа с индивиди, двойки и семейства – подкрепа при преодоляванете на житейски трудности в различните етапи от живота на отделния човек и/или семейството; подкрепа и ефективно управление на различните социални роли – дете на своите родители, партньор, родител, професионална роля и др.

Опит в работата с групи – обучителни тренинги за родители; подкрепа на родителската роля и функция с цел разбиране на детските потребности; отговорно родителство с грижа за качеството в отношенията родител-дете и др.

Семейна медиация – предоставяне на възможност и пространство за извънсъдебно разрешаване на семейни спорове с изследването на възможни решения и постигането на работещо споразумение. Редовен член на Българската асоциация по фамилна терапия; от 2023г. член на Етичната комисия към БАФТ. Близо 10 години опит в сферата на социалните услуги и подкрепата на деца и семейства в риск, през системния метод, под супервизия.

Образование

● Бакалавър: Социалан педагогика,  Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

● Магистър: Управление на социално-педагогическата дейност за деца и юноши,  Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

● Магитър Приложна психология, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”- предстои дипломиране

Езици

Български език