Златина Кротева

Психолог по образование, практикуващ Гещалт терапевт от 2014 година. Съучредител на Българската Асоциация по Гещалт терапия (БАГТ) и член на Етичната комисия. Богат опит в работа с деца и възрастни, групова и индивидуална терапия.

Образование

  • Бакалавър по психология, Пловдивски Университет “Паисий Хилендрски”
  • Магистър по психология на развитието, Нов Български Университет, София.
  • Сертифицирана с първия за България випуск към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) и от Европейската Асоциация по Гещалт терапия (EAGT).
  • От 2022 в супервизионно обучение към Gestalt Studia и IPsiG

Езици

Български език, Английски език, Руски език