Иван Димитров

Имам практически опит със семейства и деца от 2006 г. Обучението ми по психология е общо 15 години, като съм завършил степените бакалавър и магистър във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Основното ми психотерапевтично обучение е в школата на системния подход в психотерапията. От 2007 до 2016 г. съм преминал цялостната обучителна програма по фамилна психотерапия към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността – ПИСЕЛ (www.pisep.org ), гр. София, с ментори – Румен Георгиев и Женя Георгиева. Паралелно с това от 2006 г. до 2010 г. съм работил с приемни семейства под методическата подкрепа и супервизия на Кристиан Келбърг – Швеция и частично от Ива Уорд – Великобритания. Имал съм шанса да участвам в обучения на много високо професионално ниво на американски, европейски и австралийски психотерапевти в направленията, Фамилна психотерапия, Психодрама терапия, Краткосрочна терапия, Ериксонианска хипноза, Терапевтична работа със зависими и др. През годините съм преминал многобройни обучения на едни от най-добрите български специалисти, най-вече за работа с деца и семейства, но също така и работа със случаи на насилие, кризисна интервенция, организационно развитие и управление на човешките ресурси. Работил съм в различни социални услуги в област Стара Загора. Предоставям обучения и супервизия на десетки екипи от социални работници и психолози от цялата страна. От 2015 г. имам частна практика в Център за семейна терапия Майя – Стара Загора. От 2021 г. съм част от преподавателския екип на ПИСЕЛ.

Образование

  • Бакалавър по психология – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  • Магистър по социална психология – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  • Системна фамилна психотерапия – Психотерапевтичен институт – ПИСЕЛ.

Езици

Български език, Английски език